mercredi 22 décembre 2010

En stock

Dan Cong

Ba Ye Dan Cong 4
Mi Hua Xiang
Mi Lan Xiang 3
Ling Tou Mi Lan Xiang
Ling Tou Mi Lan Xiang 2
Mi Lan Xiang 1

Yan Cha

Shui Xian 3
Da Hong Pao 2
Da Hong Pao 4
Tie Luo Han 2
(Yan Zhong Lan)


Fujian

Qi Lan 3


Taiwan

Cui Yu
Dong Ding 1
Wu Yi (achat sept 2009)

Rouge

Gui Lin Hong Luo
Zheng Shan Xiao Zhong 1

Vert

Xian Xia Lan Cui

Aucun commentaire: